Publiceringsdatum: 13 november 2018

Att vara trygg – vad är det?

Det går inte en dag utan att vi får höra talas om olika hot och risker som skuggar vår vardag både i det privata, i det offentliga och på nätet. Men är det så att hoten är så mycket större nu än förr? Eller har vi en annan riskuppfattning idag?

Torsdagen den 15 november kl. 08.30-16.30 arrangerar Länsstyrelserna i Kalmar och Blekinge ett trygghetsseminarium på Kalmar slott. Konferensen riktar sig till alla som jobbar med trygghetsfrågor och brottsförebyggande arbete.

Det är många organisationer och företag i Sverige som utgår från att vi lever i en otrygg tid. Under de senaste åren har såväl samhällsplaneringen, teknikutvecklingen och mediebilden av samhället präglats av en bild av otrygghet. Men få har problematiserat vad trygghet egentligen innebär och hur den påverkas.

Att reda ut begreppen och öka kunskapen

Trygghet definieras som en subjektiv upplevelse, och är inte alltid kopplat till hur stor risk det är för att utsättas för brott, ordningsstörningar eller andra hot. Vi vet även att trygghet bidrar till välmående vilket i sin tur påverkar individens vilja att vara en del av samhället och delta i de demokratiska processerna som vårt samhällssystem bygger på.

Trygghet påverkas av många olika faktorer till exempel hur vi mår, känsla av kontroll, tillit till samhället och till andra människor. Därför har tryggheten också blivit en viktig fråga inom den politiska arenan.

– Vi hoppas att alla deltagare efter seminariet bättre kan skilja på när vi behöver göra brottsförebyggande åtgärder och trygghetsskapande åtgärder. Genom att öka kunskapen kan vi vidta bättre åtgärder, säger Viktor Haglind, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Kalmar län.

Missade du trygghetskonferensen?

 

Del 1. Inledningen med landshövding Thomas Carlzon. Se del 1 på youtube.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 2. Föreläsning: Globalisering, urbanisering och det föränderliga samhället. Hans Abrahamsson. Se del 2 på youtube.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 3. Föreläsning: Tillit och trygghet–vad är det ur ett psykologiskt perspektiv? Gunnar Aronsson. Se del 3 på youtube.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 4. Föreläsning: Brott och otrygghet – hur hänger det ihop? Marie Thorstensson Levander och Anna-Karin Ivert. Se del 4 på youtube.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 5. Föreläsning: Ryktesspridning på sociala medier kopplat till otrygghet. Jack Werner. Se del 5 på youtube.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 6. Avslutning med alla tillsammans i en panelfråga: Se del 6 på youtube.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt