Publiceringsdatum: 6 november 2018

Skadegörande lodjur avlivat efter beslut om skyddsjakt

Europeiskt lodjur

OBS: Ej bild på lodjuret i Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade den 5 november 2018, om skyddsjakt på ett skadegörande lodjur. Jakten utfördes av jägare utsedda av Länsstyrelsen och beslutet verkställdes på eftermiddagen samma dag.

Lodjuret hade vid upprepade tillfällen angripit höns på en fastighet i västra delen av Kalmar kommun. Efter akutåtgärder från djurägaren upphörde angreppen, men lodjuret lämnade inte fastigheten. Lodjuret dokumenterades av Länsstyrelsens viltkameror som en ensam unge. Den har under de tre senaste veckorna uppvisat ett onormalt beteende genom att uppehålla sig nära människor. Både djurägaren och Länsstyrelsen har aktivt försökt skrämma den från fastigheten, men lodjuret återvände efter varje skrämselförsök.

Länsstyrelsens bedömning var att lodjuret uppvisade ett oskyggt och oönskat beteende, och att Länsstyrelsens riktlinjer för skyddsjakt på lodjur var uppfyllda. Det fanns inte någon annan lämplig lösning än skyddsjakt. Att tillåta skyddsjakt på ett skadegörande lodjur påverkar inte lodjursstammens bevarandestatus i Kalmar län eller Sverige.

Lodjursungen avlivades på den aktuella fastigheten och har nu transporterat vidare till Statens Veterinärmedicinska Anstalt för obduktion.

Länsstyrelsen har inte kunnat fastställa hur vida det rör sig om samma lodjur som förra veckan var synligt i centrala Kalmar.

Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt 2018-11-05PDF

Kontakt