Publiceringsdatum: 5 november 2018

Bild på unga linderödsvin

Viktig påminnelse: Släng inte matrester till grisar eller vildsvin

Den smittsamma och för grisar dödliga sjukdomen afrikansk svinpest sprider sig genom Europa och är därför ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Sjukdomen är inte farlig för oss människor men vi kan råka sprida smittan via mat. Därför vädjar svenska myndigheter till allmänheten att aldrig lämna eller slänga matrester i naturen eller så att vildsvin eller grisar kan komma åt av resterna.

Alla typer av charkvaror med griskött som inte upphettats tillräckligt under tillverkningen kan bära på virus. Exempel på sådana produkter är kallrökta korvar och torkad skinka. Sjukdomen sprids alltså via mat, med människor. 

Om afrikansk svinpest sprids till svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvinen i landet skulle det ge stora konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet. Ett enda fall av sjukdomen skulle kunna begränsa vår export starkt.

De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde – till exempel hos vildsvin i Baltikum, Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland. EU är bekymrade över spridningen och har bestämt att alla medlemsländer ska genomföra informationsinsatser för att förhindra ytterligare spridning.

Kontakt