Publiceringsdatum: 24 oktober 2018

Antalet storskarvar längs kusten ökar

Skarvar på stenar i vatten

På uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar län har Svensk Naturförvaltning AB inventerat storskarv längs fastlandskusten och Öland under sommaren 2018. Detta görs för att följa storskarvens utveckling i länet och ge en faktagrund inför framtida beslut. Jämfört med den förra inventeringen har antalet skarvar ökat.

Sommarens inventering visar på att storskarven ökat i Kalmar län de senaste åren och den totala populationen beräknas till cirka 70 000 individer. Vid inventeringen identifierades trettio häckningskolonier och drygt 14 000 aktiva bon. Vid den senaste inverteringen som genomfördes 2012, beräknades antal storskarvar till cirka 25 000 stycken.

De högsta koncentrationerna av storskarv återfanns i Kalmarsund, där även häckningskolonierna var störst.

Utifrån inventeringen jobbar Länsstyrelsen vidare med utvärdering av resultatet och de frågor som berör storskarven i länet. Exempelvis kommer inventeringsresultatet att diskuteras på Viltförvaltningsdelegationens nästa möte den 30 november.

Ta del av hela rapporten på Svensk Naturförvaltnings webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För ytterligare information om inventeringen

Svensk Naturförvaltning AB
Johan Truvé
Telefon: 031-22 30 45
E-post: johan.truve@naturforvaltning.se

Kontaktperson från Länsstyrelsen
Kommunikationschef Christina Karlberg
Telefon: 010-223 82 45, 070-207 42 39
E-post: christina.karlberg@lansstyrelsen.se

Kontakt