Publiceringsdatum: 7 augusti 2018

Branden på Moskogens återvinningscentral

Uppdatering om branden på Moskogens avfallsanläggning i Kalmar kommun: Räddningstjänsten har varit på plats hela natten och läget har varit stabilt. Då vindarna ser ut att vända samt tillta en del under dagen med ökade risker för spridning, så beslutade Räddningstjänsten att påbörja släckning av branden. En del av intilliggande avfall flyttas till annan plats och det som ligger kvar på området vattenbegjuts. Släckningsarbetet påbörjades under förmiddagen och kommer pågå hela dagen.

När det gäller röken så gjorde Räddningstjänsten igår, då röken var mycket kraftigare, bedömningen att den ej var av så allvarlig art att ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, var nödvändigt. Röken bedöms ej heller idag som farlig av räddningstjänsten även om den kan uppfattas som obehaglig. Som vid alla bränder bör personer som upplever obehag av röken så långt som möjligt undvika den.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00