Publiceringsdatum: 27 juli 2018

Jakt med hund stoppas tillfälligt

Länsstyrelsen förbjuder nu jakt och träning med hund på vildsvin och älg i Kalmar län. Beslutet gäller från den 1 augusti till och med den 30 september.

Beslutet är fattat i samråd med representanter för Viltförvaltningsdelegationen. Bakgrunden till beslutet är den senaste tidens värmebölja som ser ut att fortsätta. Prognosen för de kommande veckorna visar på fortsatt höga temperaturer.

– Att jaga med hund i denna värme innebär en stor påfrestning för både hundar och vilt. Djuren ska inte behöva utsättas för mer lidande i värmen, säger Fredrik Ustrup, vilthandläggare på Länsstyrelsen.

Beslutet kan komma att förlängas eller förkortas beroende på hur väderleken ser ut framöver. Ett undantag i beslutet är eftersök på skadat vilt.

Utdrag från beslutet

"Kalmar län har under lång tid haft extrem värme och brist på nederbörd. Detta gör att viltet har en utsatt situation med en ansträngd fodersituation och i vissa fall brist på vatten.

Länsstyrelsen anser att hundar som förföljer vilt under rådande förutsättningar utsätter dessa för onödigt lidande."

Beslutet i sin helhetPDF

Kontakt