Publiceringsdatum: 26 juli 2018

Störst risk för skogsbrand i hela Sverige

De kommande dagarna pekas Kalmar län ut som ett högriskområde för skogsbränder ur ett nationellt perspektiv. Beräkningar för de närmaste dagarna visar dessutom att bränder i skog och mark i länet kan sprida sig extremt snabbt.

Vi vädjar till alla i länet att vara på tårna och extremt försiktiga. Allt du gör som kan avge gnistor eller värmespridning är en stor risk just nu. Tillsammans måste vi göra ALLT vi kan för att undvika bränder i länet.

Läget just nu:

• Grill- och eldningsförbudet fortsatt mycket viktigt
• Länsstyrelsen har gått upp i stab
• Tät samverkan mellan Länsstyrelsen, kommunerna och räddningstjänsten
• Förberedelse finns för snabba händelseförlopp och insatser
• Rullande avlösning av räddningstjänstpersonal till drabbade län
• Länsstyrelsen bidrar med personal till nationell personalpool
• Torkan ger inte "bara" brandrisk så klart – även stora bekymmer för lantbruket och med vattenläget i länet

Kontakt