Publiceringsdatum: 19 juli 2018

Använd inte åvatten för bevattning

Den långvariga torkan gör att det är extremt lite vatten i många av våra vattendrag. Detta hotar växt- och djurlivet i länets åar. Länsstyrelsen uppmanar alla att inte använda åvatten för att vattna fält och trädgårdar. Det vatten som fortfarande rinner fram behövs för att växt- och djurlivet i vattendragen ska klara sig.

Hårdast drabbat är södra Kalmar län där vattendragen har låga till mycket låga flöden. Även de större vattendragen i länet, så som Alsterån och Emån, har låga flöden.

Denna uppmaning publicerades först 8 juni men har nu updaterats och lyfts fram igen.

Även små uttag skadar

Det är därför inte tillåtet att ta vatten ur vattendragen om det finns risk för skada på naturmiljön. Vid dagens låga vattenföring kan varje större vattenuttag orsaka skada, men också summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i åarna.

Om du har tillstånd till bevattning med åvatten ska du följa de villkor som finns i tillståndet.

OBS! Bara för att någon vattnar behöver det inte vara olagligt. Man kan till exempel ha tillstånd till vattenuttaget eller så kanske man samlade vatten i en bevattningsdamm när det var god tillgång i våras och använder det nu. Fråga gärna personen vad som gäller för just hen.

Respektera kommunala bevattningsförbud

När det gäller vatten från kommunalt ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller. Respektera de kommunala
bevattningsförbuden!

Egen brunn? Var sparsam du också!

Har man egen brunn bör man vara sparsam med vattnet och tänka på att stora uttag kan påverka grannens brunn.

Länsstyrelsen uppmanar alla att vara sparsamma med det vatten som finns, oberoende av var det kommer ifrån!

Kontakt

Vattenenheten Länsstyrelsen Kalmar län

Handläggning av vattenverksamheter

Telefon: 010-223 85 86 (telefontider: måndag 13.00 -16.00, tisdag och torsdag 9.30 - 11.30)