Publiceringsdatum: 6 juli 2018

Klimatkloka tips i värmeböljan

Klimatförändringar påverkar vår vardag mer och mer. Här hittar du fakta om några av de förändringar som pågår just nu. Vi ger dig också tips på vad du kan göra för att förebygga skador när klimatet blir mer extremt.

Klimatets påverkan på natur och människa berör oss alla. Risken för skyfall, stormkänslighet, torka och värmeböljor ökar och vi får fler extrema vädersituationer.

#klimatklokatips är en kampanj i samarbete mellan Länsstyrelsen och Länsförsäkringar Kalmar län. Syftet är att ge dig råd om hur klimatförändringar påverkar dig, hur du kan förebygga skador på ditt hem – och vad du ska göra om olyckan är framme. Läs mer i kampanjmaterialet:

Webbplatsen klimatklokatips.selänk till annan webbplats

Faktabladet #klimatklokatipsPDF

De snabba klimatförändringar vi upplever just nu beror på utsläpp av växthusgaser och framförallt koldioxid. När fossila bränslen förbränns, exempelvis genom bilkörning, uppvärmning eller flygresor släpps koldioxid ut. Varje dag släpper vi ut ungefär 100 miljoner ton koldioxid världen över. Koldioxid tillsammans med andra växthusgaser, som metangas och lustgas, bidrar till att den globala medeltemperaturen ökar i en takt där ekosystemen inte hinner anpassa sig. De bidrar också till ökade risker för extrema naturhändelser som översvämningar, skogsbränder, starka stormar och värmeböljor.

Värmebölja är när dygnsmedeltemperaturen överstiger 20 grader, fem dygn i rad. I framtiden förväntas värmeböljor bli allt vanligare och vara mer än 20 dagar i rad. Värmeböljor gör att kroppen inte hinner återhämta sig. Värmens negativa effekter på hälsan kan vara allt från ganska milda symtom som uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, till mer allvarliga symtom såsom värmeslag och hjärtinfarkt.

Varmt och torrt

I ett varmare klimat kommer värmeböljor att bli ett ofta återkommande inslag med risk för hälsoeffekter. Torka med vattenbrist kommer också bli vanligare och längre. Men det finns saker du kan tänka på för att skydda dig.

Hur du undviker värmeslag

 • Lyssna på kroppen och ansträng dig inte när det är som varmast.
 • Drick vatten och ät gärna grönsaker och frukt som innehåller mycket vatten.
 • Täck för fönster på dagen så att solen inte värmer upp bostaden.
 • Vädra på natten när det är svalare.

Spara vatten

 • Duscha snabbt.
 • Borsta tänderna i duschen.
 • Ha en balja i duschen som samlar vatten medan du väntar på att vattnet ska bli varmt – vattna blommorna med det.
 • Samla regnvatten i vattentunnor.
 • Låt gräsmattan vara gul – det är normalt på sommaren.
 • Tvätta bil i biltvätt som tar hand om spillvatten och kemikalier.

Glöm inte hunden

Lämna inte barn eller djur i parkerade bilar. Det blir snabbt för varmt, även om bilen står i skuggan med fönster på glänt.

Skogsbrand

Varje år brinner det 3 000-4 000 gånger i skog och mark i Sverige. Även om det inte skulle vara eldningsförbud just i ditt område, är det bra att tänka på att vara försiktig med eld utomhus, eftersom det kan orsaka både skogsbränder och gräsbränder. Tänk på att gnistor kan spridas till torra gräspartier när det blåser.

Skydda dig och din elektronik mot åskan

Att åska kan orsaka brand och strömavbrott vet de flesta men de vanligaste skadorna är skador på elektronik. 

 • Dra ur sladdar.
 • Tänk igenom åskskyddet så slipper du få din elektronik skadad eller förstörd när åskan går.
 • Om du misstänker att blixten har slagit ned, kontrollera alla utrymmen i huset flera gånger under första dygnet så att brand inte utvecklats.

Blixtnedslag

Blixtnedslag i närheten kan ge skador på elkablar och elektronik som datorer och tv men också på vitvaror som kyl och frys. Tänk igenom åskskyddet så slipper du få din elektronik skadad eller förstörd när åskan går. När blixten slår ner i el- och teleledningar leds farligt höga spänningar in i våra hus. Fiberkablar är det ingen fara med för de leder inte el. Väl inne i huset slår spänningen över i el- och teleutrustning. Är det tillräckligt mycket energi i överspänningarna kan det leda till brand i elutrustning eller ledningar.

Klimatförändringar vi nu ser förväntas förstärka befintliga nederbördsmönster. Regniga områden blir  blötare och torra områden bli torrare. Sydöstra Sverige är den mest nederbördsfattiga delen av Sverige och här förväntas också brandrisken öka som mest i framtiden. Även om vi troligen kommer att uppleva fler skyfall så kommer nederbörden under många år bli så liten under sommaren att avdunstningen från skog och mark blir större, samtidigt som växtsäsongerna blir längre vilket innebär ett ökat vattenupptag hos växter och djur. 

Grundvattenbildning sker framförallt på våren i sam-band med snösmältning. I framtiden blir gröna vintrar allt vanligare med utebliven snösmältning. Även om det förväntas regna ungefär 20 procent mer i framtiden kommer det oftare i form av skyfall med ytavrinning och ökade översvämningsrisker. Detta i kombination med längre växtsäsonger och ökad avdunstning gör att torka och vattenbrist kommer bli allt vanligare i framtiden.

Kontakt