Publiceringsdatum: 5 juli 2018

Pengar att söka för projekt för asylsökande

Länsstyrelsen utlyser bidrag till tidiga insatser för asylsökande. Föreningar, trossamfund och kommuner kan söka pengar ur höstens pott. Sista ansökningsdag är 17 september.
– Vi ser fram emot en ansökningsperiod med många spännande ansökningar som kan bidra till en bättre tillvaro för länets asylsökande, säger Cecilia Meydan.

Länsstyrelsen välkomnar alla med relevant verksamhet att söka bidraget i höst.
– Men vi ser gärna fler sökande från norra delen av länet än vi gjort hittills eftersom det är där de flesta asylsökande bor, säger Cecilia Meydan, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Språk, hälsa och samhälle i fokus

Länsstyrelsen kan bevilja stöd till ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund. Kravet är att de sökande organisationerna ska erbjuda insatser som gör tiden för asylsökande mer meningsfull och skyndar på en eventuell framtida etablering. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

  • Kunskaper i svenska språket
  • Kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • Hälsa

Målgrupp för verksamheten ska vara asylsökande över 18 år samt personer över 18 år som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Styrka i samverkan

– I Kalmar län ser vi gärna flera hälsofrämjande insatser samt insatser kring samhälls- och arbetsmarknadskunskap. Det kan även finnas en styrka i samverkan mellan det civila samhället och kommuner vad gäller projekt för asylsökande. Kommuner har ofta etablerade verksamheter för personer med uppehållstillstånd samtidigt som civilsamhället är duktiga på att hitta kreativa och snabba lösningar för att möta behov på individnivå, menar Cecilia Meydan.

– Vi ser fram emot en ansökningsperiod med många spännande ansökningar som kan bidra till en bättre tillvaro för länets asylsökande.

Allt om bidraget och hur du ansöker

Kontakt