Publiceringsdatum: 14 juni 2018

Kavaljeren ska få nytt liv!

 – Äntligen har vi fått de extra pengar vi så länge önskat för Kalmars befästningsverk från Riksatikvarieämbetet!, säger länsantikvarie Birgitta Eriksson.

Länsstyrelsen har i flera omgångar begärt extra finansiering från Riksantikvarieämbetet för att kunna åtgärda de svåra skadorna på Kavaljersporten. Vi har nu fått ytterligare ca 1,5 miljoner, även om porten kanske kommer att kosta lika mycket till att få i ordning. Kavaljersporten är jätteviktig i stadsbilden och för stadens historia.

– Sättningar, växtlighet och mossa i fogarna men också lagning med cementbruk under bl.a. 1930-talet har allvarligt skadat Kvarnholmens befästningsverk, säger antikvarie Jenny Sundström.

Sedan 2016 har skadorna på stadsporten Kavaljeren kraftigt förvärrats vilket innebär att de måste åtgärdas omgående. Risken är annars att skadorna blir ännu värre eller att det blir följdskador. I värsta fall kan det bli skador på omgivningen och passerande! Många fogar och stenar har fallit bort, så vatten har trängt in i murarna vilket lakat ur kalkbruket så att bara sand återstår.

Målet är att arbetet startar i augusti 2018 och pågå i 4-5 månader.

Bakgrund

Stadsporten Kavaljersporten färdigställdes under 1690-talet som den sista delen av fästningen. Postern ledde ut till en av hamnens bryggor, Storbron. Karl den XI, vars namnchiffer kröner porten från sjösidan, beklagade sig ”Varje sten i denna mur har kostat mig en dukat”. Uppe på Kavaljeren låg också på 1800-talet stadens lotsstation.

Kontakt