Publiceringsdatum: 25 maj 2018

Krisberedskapsveckan 2018

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid samhällskriser. Kampanjen Krisberedskapsveckan (28 maj-3 juni) vill skapa intresse för vad du skulle göra om din vardag vändes upp och ner.

Krisberedskapsveckan är ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med kommunerna. Länsstyrelsen Kalmar län är regional ambassadör för Krisberedskapsveckan.

Kampanjveckans budskap syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och det egna ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Landets alla hushåll får under Krisberedskapsveckan en broschyr i brevlådan med namnet "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren innehåller rekommendationer kring den egna beredskapen vid kriser och ytterst krig. 

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer" på webbplatsen DinSäkerhet.selänk till annan webbplats

Via en rad olika aktiviteter vill länets kommuner skapa dialog med invånarna kring hemberedskap.

Här följer en sammanställning över planerade aktiviteter i Kalmar län kommun för kommun:

 • Daglig information om krisberedskap via egna digitala kanaler.
 • Biblioteket arrangerar utställning med böcker och filmer på temat samhällskriser.
 • Kommunens servicecenter informerar med flygblad och affischer om krisberedskap.
 • Krisberedskapsutställningar i kommunala lokaler.
 • Möt en krishanteringsexpert i kommunens besökscenter.
 • Frivilliga försvarsorganisationer och kommunens räddningstjänst deltar på Flygets dag den 2 juni.
 • Försäljning av krislådor hos lokala handlare.
 • Informerar om krisberedskap i egna digitala kanaler.
 • Informerar om krisberedskap i egna digitala kanaler.
 • Informerar om krisberedskap i egna digitala kanaler.
 • Informerar om krisberedskap i egna digitala kanaler.
 • Informerar om krisberedskap i egna digitala kanaler.
 • Informerar om krisberedskap i egna digitala kanaler.
 • Producerar folder som synliggör lokala risker.
 • Visar krislådor i anslutning till lokaler där kommunen har verksamhet.
 • Dialog med lokalt näringsliv om krisberedskap.
 • Frivilliga resursgruppen, FRG, och Frivilliga Automobilkåren, FAK, informerar om krisberedskap och sin verksamhet på Vimmerby marknad den 26 maj samt vid Ica Kvantum i Vimmerby den 1 juni.  
 • Demonstration och tips på bra saker att ha i en egen krislåda på Vimmerby marknad.
 • Vimmerby Energi & Miljö visar vattentank som används vid krissituationer på Vimmerby marknad.
 • Informerar dagligen om krisberedskap i egna digitala kanaler.
 • Information och chatt om krisberedskap i egna digitala kanaler.
 • Frivilliga resursgruppen, FRG, sätter upp tält på Gamleby torg och informerar och civilt försvar den 1 juni.
 • Frivilliga resursgruppen, FRG, sätter upp tält på Rådhustorget i Västervik och informerar om civilt försvar den 2 juni.

Kontakt