Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, beslut - Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening

Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening har fått tillstånd till fortsatt torvbrytning och markavvattning på ”Drakamyr”, på fastigheterna Kvinnhult 1:22, Mjäryd 1:17, Markaryd Kylhult 1:150 samt Kylhult 1:193, 1:20, 1:174 i Markaryds kommun.

Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen, kansliet, Drottninggatan 11 i Markaryd samt vid Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 25 juli 2024. Ange diarienummer 6922-2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss