Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, ansökan - Ljungby kommun

Ljungby kommun ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad avfallsverksamhet vid Bredemads avfallsanläggning på fastigheten Eka 3:6 i Ljungby kommun.

Ansökan omfattar bland annat mottagning, behandling, flisning, lagring samt deponering av avfall.

En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet. Handlingarna finns tillgängliga vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar, samt hos Ljungby kommun, Olofsgatan 9 i Ljungby.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till kalmar@lansstyrelsen.se eller Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar senast den 16 augusti 2024. Ange diarienummer 5795-2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss