Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, beslut - IKEA Industry Hultsfred AB

IKEA Industry Hultsfred AB har fått dispens enligt 1 kapitel 16 § industriutsläppsförordningen (2013:250) avseende begränsningsvärdet enligt BAT17, Tabell 1 i (EU) 2015/2119 om fastställande av BAT-slutsatser för produktion av träbaserade skivor.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Hultsfreds kommun, Stora Torget 5 i Hultsfred.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 22 juli 2024. Ange diarienummer 685–2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss