Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, beslut - Holfredstorp 1:4

Miljöprövningsdelegationen har avslagit Roger Larssons ansökan om tillstånd till täkt av berg på fastigheten Holfredstorp 1:4 i Vimmerby kommun. Ansökan innehåller en specifik miljöbedömning.

Beslutet hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Miljö- och byggnadsnämnden, Stångågatan 28, Vimmerby.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss