Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, ansökan - Guldfågeln AB

Guldfågeln AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd till ändrad verksamhet vid befintligt fjäderfäslakteri på fastigheten Mörbylånga 10:20 med flera i Mörbylånga kommun.

Ansökan avser fortsatt utnyttjande av vägsträckan Köpmangatan/Trollhättevägen för tung trafik till och från bolagets verksamhet till och med den 1 januari 2027.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga hos aktförvararen i Mörbylånga kommun, Trollhättevägen 4 i Mörbylånga och Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligt till kalmar@lansstyrelsen.se eller Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar senast den 8 juli 2024. Ange diarienummer 5458-2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss