Skyfallsliknande regn i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturskydd, kungörelsedelgivning - naturreservatet Försjöns kalkbarrskog

Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättsinnehavare inom det planerade naturreservatet Försjöns kalkbarrskog, Hultsfreds kommun.

Handlingarna berör följande fastigheter: Del av Järeda 2:3, Järeda 2:2, Järeda 2:5 och Järeda S:1 samt innehavare av inskrivna rättigheter inom området.

Handling som delges: Förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Försjöns kalkbarrskog.

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera, att yttra sig över förslaget. Den som vill yttra sig ska göra detta skriftligt till kalmar@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, Naturskyddsenheten, 391 86 KALMAR senast den 30 augusti 2024.

Handlingarna finns tillgängliga under tiden 3 juni till den 30 augusti 2024 hos aktförvararen på Hultsfreds kommun. De finns även att få som pdf-fil genom att skicka en förfrågan med e-post till naturskyddsenheten.kalmar@lansstyrelsen.se med hänvisning till ärendenummer 511-9809-2021.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss