Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, beslut - Kärrabo Kläckägg AB

Kärrabo Kläckägg AB har meddelats tillstånd till befintlig och utökad djurhållning på fastigheten Kärrabo 1:21 med flera i Torsås kommun. Den specifika miljöbedömningen är avslutad och beslutet som är förenat med villkor hålls tillgängligt hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen, Torsås kommun, Allfargatan 26 i Torsås.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Miljöprövningsdelegationen måste ha fått skrivelsen senast 25 juni 2024. Ange diarienummer 7912-2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss