Höga temperaturer i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, beslut - Berg Grus Sand Småland AB

Berg Grus Sand Småland AB har fått tillstånd till ändring av befintlig täktverksamhet på fastigheterna Hörtingerum 1:3 med flera i Västerviks kommun. Ändringen avser lagring med mera av bitumenblandning och betongrest.

Beslutet som är förenat med vissa villkor hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos aktförvararen vid Miljö- och byggnadskontoret i Västerviks kommun, Lunnargatan 1 i Västervik.

Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö genom skrivelse som lämnas till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Kalmar Län, 391 86 Kalmar. Delegationen måste ha fått skrivelsen senast den 18 juni 2024. Ange dnr. 7403-2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss