Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, ansökan - Lyngsåsa Kraft AB

Lyngsåsa Kraft AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om ändring av villkor till skydd för fladdermöss i tillstånd till gruppstation med vindkraftverk på fastigheterna Lyngsåsa 1:2 samt Sållareboda 1:2 och 1:3 i Alvesta kommun.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga hos kommunkansliet, Centralplan 1 i Alvesta samt hos Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligt till kalmar@lansstyrelsen.se eller Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar senast den 3 juni 2024. Ange diarienummer 1733-2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss