Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om upphävt strandskydd inom en fastighet i Vimmerby kommun

Länsstyrelsen har den 24 april 2024 beslutat att upphäva strandskyddet inom del av fastigheten Ingelstorp 1:2, Vimmerby kommun.

Beslutet (dnr 3460-2024) finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Kalmar, telefon 010- 223 80 00.

Beslutet kan överklagas hos Regeringen genom skrivelse som skickas till Länsstyrelsen i Kalmar, 391 86 Kalmar alternativt med e-post till kalmar@lansstyrelsen.se. Överklagandet ska vara myndigheten tillhanda senast den 25 maj 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss