Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, ansökan - Lyngsåsa Kraft AB

Lyngsåsa Kraft AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om frivilligt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till anläggande och drift av markbaserad solcellsanläggning där projektområde totalt omfattar 170 hektar på fastigheten Alvesta Lyngsåsa 1:2 i Alvesta kommun.

En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet. Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1 i Kalmar och hos Alvesta kommun, Centralplan 1 i Alvesta

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till kalmar@lansstyrelsen.se eller Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar senast den 31 maj 2024. Ange diarienummer 8613–2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss