Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöskydd, beslut - AUR Energipark AB

Länsstyrelsen i Gotlands län har genom beslut den 3 april 2024 meddelat AUR Energipark AB tillstånd enligt 7 kapitlet 28 a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd) avseende Natura 2000-området Hoburgs Bank och Midsjöbankarna för uppförande och drift av en havsbaserad vindpark med tillhörande transformator-/omriktarstationer, mätmaster, internt kabelnät och anslutningskablar inom Sveriges ekonomiska zon.

Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen, Visborgsallén 4 i Visby, gotland@lansstyrelsen.se. Eventuellt överklagande ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 2 maj 2024. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 531-1303-2022 anges.

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss