Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upphävning av strandskydd, beslut - Årtebäck

Länsstyrelsen har den 26 mars 2024 beslutat att upphäva strandskyddet inom fastigheten Årtebäck 1:15 samt del av fastigheten Årtebäck 1:4, Kalmar kommun.

Beslutet (diarienummer 9355-2023) finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Kalmar, telefon 010-223 80 00.

Beslutet kan överklagas hos Regeringen genom skrivelse som skickas till Länsstyrelsen i Kalmar, 391 86 Kalmar alternativt med e-post till kalmar@lansstyrelsen.se. Överklagandet ska vara myndigheten tillhanda senast den 27 april 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss