Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, ansökan - Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening

Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt torvbrytning och markavvattning på ”Drakamyr”, på fastigheterna Kvinnhult 1:22, Mjäryd 1:17 samt Kylhult 1:19, 1:20, 1:174 i Markaryds kommun.

Ansökan avser uttag av torv på totalt 1 950 000 m3 under en tidsperiod av 30 år. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och tillhör ärendet. Handlingar finns tillgängliga hos aktförvararen, kansliet, Drottninggatan 11 i Markaryd samt vid Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 KALMAR, eller via mail till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 22 april 2024. Ange diarienummer 6922-2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss