Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, ansökan - Kärrabo Kläckägg AB

Kärrabo Kläckägg AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad kläckäggsproduktion på fastigheten Kärrabo 1:21 i Torsås kommun.

Spridningsareal för stallgödsel finns på fler fastigheter. Ansökan omfattar maximalt 562 djurenheter.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och tillhör ärendet. Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Torsås kommun, Allfargatan 26 i Torsås samt vid Länsstyrelsen, Regeringsgatan 1 i Kalmar.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 KALMAR, eller via e-post till kalmar@lansstyrelsen.se senast 19 februari 2024. Ange diarienummer 7912-2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss