Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöfarlig verksamhet, ansökan - Nybro Värmecentral AB

Nybro Värmecentral AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet på fastighet Värmen 3 i Nybro kommun.

Ansökan avser en årlig förbränning av 70 000 ton utsorterat brännbart icke farligt avfall och biobränsle i form av flis i befintlig panna med en installerad effekt om 23 MW (värme och el).

Handlingarna i ärende ärendet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1 i Kalmar och Nybro kommun, Dunderbergsgatan 2 i Nybro.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar eller till kalmar@lansstyrelsen.se senast den 13 februari 2024. Ange diarienummer 3737-2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss