Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservat, fastställande av överklagat beslut - Värnanäs

Länsstyrelsen fattade 2020-01-30 beslut om att bilda naturreservatet Värnanäs i Kalmar kommun (511-194-17). Därefter överklagades beslutet hos regeringen. Regeringen har 2023-09-21 (KN 2023/01029) beslutat att fastställa reservatet med nya gränser och minskad areal. I övrigt avslås överklagan.

Följande fastigheter (eller delar därav) omfattas av beslutet: Värnanäs 2:1, Värnaby 3:8 och Värnanäs GA:3.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss