22 aug 2024 klocka 13.00 - 16.00

Öppet hus - Natura 2000-områden i Alsterån

Välkommen att träffa oss i Ålem för att ställa frågor om de förslag till uppdaterade bevarandeplaner för Natura 2000-områden i Alsterån som Länsstyrelsen har tagit fram.

Länsstyrelsens personal finns tillgänglig under eftermiddagen för samtal. Det är fritt för intresserade att komma när man kan.

Anmälan är inte obligatorisk. Men om du sänder oss ett e-postmeddelnde via adressen nedan kan vi återkoppla genom att skicka dig ytterligare informationsmaterial.

Var:
PRO-gården, Allmogevägen 7, Ålem
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss