20 sep 2024 klocka 09.30 - 15.00

Nätverksträff Personligt ombud

Varmt välkomna till en fysisk nätverksträff fredagen den 20 september på Hotell Statt i Hässleholm.

Länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne län bjuder in till en gemensam nätverksträff för personliga ombud.

Under förmiddagen kommer vi att lyssna till Peter Strang som är inbjuden för att prata om ofrivillig ensamhet. Peter kommer att prata om att ofrivillig ensamhet inte bara påverkar det psykiska måendet med oro, nedstämdhet och självmordstankar, utan ökar även risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Föreläsningen förklarar varför det är så, och varför gemenskap, både med människor, husdjur och naturen har en skyddande effekt för hälsan.

Efter lunch kommer vi att få lyssna till Camilla Bogarve och Julia Strandlund som kommer att berätta om projektet PO-Unga. Projektet har pågått i 18 månader och syftar till att testa möjligheten att bredda användningen av stödformen Personligt ombud till att även omfatta målgruppen unga 12–17 år med psykisk ohälsa.

Den sista delen av dagen kommer vi att ha en gemensam workshop.

Anmälan

Anmäl dig till dagen genom att fylla i formuläret hos Länsstyrelsen Skåne:

Jag vill anmäla mig

Om du har önskemål om specialkost vill vi be dig att anmäla detta till lena.jenisch@lansstyrelsen.se

Målgrupp

Målgrupp för dagen är personliga ombud och verksamhetsansvariga.

Program

09.30: Det finns fika från 09.30 men vi startar klockan 10.

10.00: Inledning och information från Länsstyrelsen.

10.15: Ofrivillig ensamhet – Peter Strang, cancerläkare, professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet och författare för populärvetenskapliga böcker

12.00 Lunch

13.00: PO-Unga – Camilla Bogarve, PO-Skåne/delprojektledare och Julia Strandlund PO-Skåne/personligt ombud unga.

13.40 Workshop.

15.00 Dagens avslutas.

Var:
Hotell Statt, Hässleholm.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
30 aug 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss