Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

25 okt 2024 klocka 08.30 - 13.30

Integrationsråd 2024

kollage av bilder från integrationsstrategin

Hur skapar vi en jämlik hälsa mellan inrikes och utrikes födda i länet? Välkomna till integrationsråd 2024

God hälsa är en förutsättning för god integration. Idag vet vi att migration kan påverka människors hälsa och även bidra till ojämlik hälsa. Till exempel löper människor med migrantbakgrund större risk för folkhälsosjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa.

För att minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper behöver vi titta närmre på vilka förutsättningarna som finns för en god hälsa tillsammans med att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

På integrationsrådet kommer vi få en överblick över hur hälsan, för både ungdomar och vuxna, inrikes och utrikes födda ser ut i länet. Vi ska också titta närmre på olika insatser, både förebyggande och hälsofrämjande som finns i länet. Vi kommer också att föra dialog om vi genom samverkan kan finna ytterligare insatser för att främjan en jämlik hälsa i länet.

Varmt välkomna!

Målgrupp

Aktörer som ingår i Kalmar läns integrationsråd.

Program

08.30 – 08.55 Mingel & välkomstfika

08.55 – 09:00 Länsledningen hälsar välkommen

09:00 – 09.40 Har vi en jämlik hälsa i länet mellan inrikes och utrikes födda invånare? Region Kalmar län

09.40 – 10:20 Hur ser hälsan ut bland ungdomar – med fokus på inrikes och utrikes födda? MUCF

10.20 – 10.30 Paus

10.30 – 11.10 Kunskapshöjande föreläsning kring rätt till vård, trauma och tortyr & kompensatoriska metoder.

Asyl- och flyktinghälsovården, Region Kalmar län

11:10 – 12:00 Vilka lösningar finns i länet?

Bidrag från anslutna aktörer

12:00 – 13:00 Aktiv lunch med dialog

13:00 – 13.30 Nästa steg

13:25 – 13:30 Länsledningen avslutar mötet och knyter ihop säcken

13:30 Mötet avslutas

 

På grund av lokalens storlek är antal deltagare begränsat.

Anmäl allergier till jenny.mathew@lansstyrelsen.se

Med reservation för ändringar

Var:
Residenset, Västra Sjögatan 3, Kalmar
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
11 okt 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 32 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 11 oktober klockan 12.00.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss