18 sep 2024 klocka 13.00 - 14.30

Informationsträff Kampanj "Det finns våld"

illustration som visar ett par där han håller om henne

Välkommen till en informationsträff där vi presenterar kampanjen "Det finns våld som inte känns men som syns". Det är en våldsförebyggande kampanj som riktar sig till barn och unga för att förebygga våld i nära relation, våld i unga partnerrelationer och mäns våld mot kvinnor.

Bakgrund

Barn och unga, oavsett kön, har rätt att leva ett liv fritt från våld. Det är en rättighet i både Barnkonventionen och FNs deklarationer om mänskliga rättigheter samt en viktig jämställdhetsrättighet. Detta till trots vet vi att många barn och unga är utsatta för det könsbaserade våldet i relationer de har. Det finns en tydlig koppling mellan att vara utsatt som barn och att utsätta andra för våld, det finns också kopplingar mellan det psykiska våldet och det fysiska och sexuella våldet.

Länsstyrelsen, tillsammans med Kvinnojouren och en arbetsgrupp med kommuner och region har tagit fram en kampanj som ska bidra till att synliggöra både fysiskt och psykiskt våld, att börja prata om att vara våldsutsatt och att utsätta andra samt ge information om vart man kan vända sig vidare om man behöver lära sig mer eller få ytterligare stöd som våldsutsatt eller våldsutövare.

Kampanjen består av olika sorters material samt riktar sig till barn och unga direkt. Kampanjen kan användas i skolan, på fritidsgård och på öppna mötesplatser där barn och unga befinner sig. Kampanjen kan till exempel vara en insats i satsningen på en Kommun fri från våld samt uppmärksamhetsveckan En vecka fri från våld

Program

Vid informationstillfället presenterar Länsstyrelsen mål och syfte med kampanjen, vad kampanjen består av, hur man får tillgång till kampanjmaterial samt hur man kan använda den. Det finns också utrymme för frågor och dialog.

Målgrupp

Chefer, rektorer, strateger inom social hållbarhet, folkhälsa, jämställdhet, barn och unga-verksamhet, kommunikatörer, utvecklingsledare, idrottsledare, barnrättsstrateger, lärare och elevhälsa.

Var:
Digitalt via Skype. Länk skickas ut till anmälda deltagare
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
16 sep 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 97 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 16 september klockan 12.00.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss