Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26 aug 2024 klocka 13.00 - 16.30

Regional jämställdhetsdag: Ojämna insatser med lärande exempel

bildcollage av människor och jämställdhet

"Män och kvinnor ska ha samma makt att forma sina liv" – det är målet för jämställdhetspolitiken och för all offentlig verksamhet. Men hur går det för oss i Sverige och i Kalmar län att nå dit? Välkommen till årets regionala jämställdhetsdag i Kalmar län.

I årets upplaga av jämställdhetsdag sätter vi ljuset på rapporter som beskriver jämställdhetsutvecklingen i Sverige utifrån de mål och delmål som finns för offentlig verksamhet. Vi ger lärande exempel från Kalmar län som kan inspirera en bit på vägen till ett jämställt Kalmar län. Kunskapsdagen är heldigital och kommer att spelas in - så du får möjlighet att titta/lyssna i efterhand.

Efter ditt deltagande kommer du att ha dagsfärsk uppdatering om utvecklingen för att nå ett jämställt Sverige. Du kommer också att ha fått inspiration och idéer från andra organisationers sätt att arbeta med jämställdhet. De verktyg du kommer att få under dagen kan du börja använda redan nästa arbetsdag.

Jämställdhetsdagen i Kalmar län är sedan 2020 ett årligt inslag inom ramen för den gemensamma och regionala strategin Ett jämställt Kalmar län och bidrar till kunskapsutveckling inom social hållbarhet och jämställdhet.

Målgrupp

Du som är förtroendevald eller chef i Kalmar län och du som arbetar med sociala hållbarhetsfrågor och jämställdhet inom kommun, förbund, region, myndighet och näringsliv.

Program

12.45-13.00 Check in och test av ljud/bild

13.00 Välkommen! Allan Widman Landshövding Kalmar län

13.10-14.00 Hur går det för jämställdheten i Sverige? Tack ojämnt!  

Annika Karlsson Enhetschef Jämställdhetsmyndigheten, presenterar rapporten Ojämna insatser för jämställdhet - En uppföljning av de jämställdhetspolitiska delmålen

14.00-14.40 Ett lärande exempel: Att nå föräldrar med jämställdhet. Så här gör vi!

Emilia Gustavsson Ungdomssamordnare, Mörbylånga kommun

14.40-14.55 PAUS

14.55-15.15 Ojämställda villkor på arbetsplatser.

Helen Nilsson sakkunnig jämställdhet Länsstyrelsen Kalmar län, presenterar Länsstyrelsernas rapport om skilda villkor mellan mansdominerade och kvinnodominerade arbetsplatser

15.15-16.00 Ett lärande exempel: Ett jämställt arbetsgivar-perspektiv med fokus på hot och våld. Så här gör vi!

Maria Holgersson HR-direktör, Liselotte Ross kommunalråd, Kalmar kommun

16.00-16.30 Sammanfattning och avslut

Martina Almqvist Enhetschef Länsstyrelsen Kalmar län

Insatsen är en aktivitet inom ramen för arbetet med den länsgemensamma jämställdhetsstrategin Ett jämställt Kalmar län 2024-27 och bidrar till att nå sociala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Insatsen är en samverkan mellan Länsstyrelsen och Kommunförbundet Kalmar län.

symboler för jämställdhet
logga för Globala mål
logga för kommunförbundet och länsstyrelsen
Var:
Digitalt via Teams. Länk skickas ut till anmälda deltagare
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
22 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 71 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 22 augusti klockan 12.00.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss