05 mar 2024 klocka 09.00 - 15.00

Regionalt kommunmöte om invasiva främmande arter

Jätteloka.

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg bjuder gemensamt in kommunerna i länen till en dag med information och erfarenhetsutbyte kring invasiva främmande arter (IAS).

Den 5 mars 2024 välkomnar vi dig som arbetar på en kommun i Blekinge-, Kalmar- eller Kronobergs län till Växjö, för en gemensam dag med fokus på invasiva främmande arter. Syftet med dagen är att informera, utbyta erfarenheter och att skapa en god grund för samarbeten mellan kommuner och över länsgränser.

Vi vänder oss i första hand till dig som på något sätt arbetar med invasiva arter på en kommun. Du kan exempelvis jobba som miljöstrateg, kommunekolog eller som ansvarig för arbetet med invasiva främmande arter inom gata- och parkförvaltning.

Länsstyrelserna bjuder på fika och lunch. Anmäl allergier eller specialkost via mejl till samordnare Helén Wåhlstrand Persson. Kommunen står själv för resa till och från Växjö.

Varje kommun har två deltagarplatser, men i mån av plats så kan fler platser erbjudas. Anmäl dig senast den 22 februari 2024.

Preliminärt program

8.30-9.00 Drop-in med fika
9.00-9.15 Länens IAS-samordnare välkomnar
9.15-9.45 Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten informerar
9.45-10.20 Länsstyrelserna informerar
10.20-10.50 Invasiva arter i vatten, vad händer i länen?
10.50-11.50 Effektiv hantering av parkslide: Metoder och resultat. Jeremy McClure, Ekosystemteknik väst
12.00-12.50 LUNCH
12.50-13.20 Hur jobbar olika kommuner med avfall från IAS, praktiska exempel.
13.25-14.25 Workshop om avfallshantering kopplat till IAS och fika.
14.25-15.00 Avslutning med diskussion om workshop och lunchfrågor.
15.00- 15.30 Fri diskussionstid och möjlighet till enskilda frågor för er som vill stanna kvar

Kontaktperson i Blekinge län är Annika Smålander, i Kalmar län Helén Wåhlstrand Persson och i Kronobergs län Jurjen Schmidt. Våra mejladresser och telefonnummer hittar du nedanför.


Var:
Länsstyrelsen Kronoberg, Kronobergsgatan 7, Växjö
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
22 feb 2024

Anmäl dig här

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss