Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

19 okt 2023 klocka 10.00 - 15.00

Förslag till ändrad havsplan för Östersjön

Dummybild vindkraftverk på rad mot en blå himmel

Välkommen till informationsmöte i Linköping den 19 oktober om förslag till ändrad havsplan för Östersjön.

Mellan den 14 september och den 15 december är Förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet med tillhörande konsekvensbeskrivningar ute på samråd.

Det innebär att förslaget tillgängliggörs så att alla aktörer som vill lämna synpunkter på förslaget har möjlighet att göra det.

Länsstyrelsen Kalmar län arrangerar tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten två informationsmöten som riktar sig till de kommuner, regioner och länsstyrelser som berörs i havsplaneområde Östersjön. Mötena hålls i Kristianstad den 18 oktober ochi Linköping den 19 oktober. Liknande möten arrangeras kring havsplanerna för Bottniska viken och Västerhavet.

Upplägget kommer vara likartat på samtliga orter, med inriktning på hur förslaget till ändrade havsplaner ser ut i respektive geografiskt område. Du deltar på valfritt möte.

Förslagen finns i sin helhet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:

Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Program

  • Havsplaneområdet i ett regionalt sammanhang
  • Havsplaneringsprocessen – om uppdraget och förutsättningar för deltagande
  • Varför havsplanering - regional och kommunal tillämpning
  • Presentation av samrådsförslag
  • Hur påverkas olika intressen – konsekvensbedömning
  • Diskussion, frågor och svar om samrådsförslaget
  • Vad händer efter samrådet?

Detaljerat program kommer efter anmälan.

Arrangör

Länsstyrelserna tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten.

Var:
Elite Stora hotellet, Stora Torget 9, Linköping
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
12 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss