Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

08- 09 nov 2023 klocka 09.30 - 17.10

Utbildning inom undersökning, provtagning och riskbedömning av förorenade områden

Undersökningar

Foto: Länsstyrelsen Kalmar län

Inom tillsynsvägledningsprojektet TVL-cykeln Syd bjuder länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län in dig som miljöinspektör till en tvådagarsutbildning i tillsyn av förorenade områden.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med tillsyn av förorenade områden på en kommuns miljökontor. Utbildningen är grundläggande men innehåller också en del fördjupande delar inom utredningsskedet av ett förorenat område. Utbildningen passar både dig som nyligen börjat arbeta med förorenade områden och dig som inte arbetar så mycket inom området och vill uppdatera kunskaperna.

Med Malin Ellbrant från Statens geotekniska institut, SGI, får du lära dig om provhantering i fält och på lab. Thereze Ladekrans och Matilda Johansson från SGI ger dig praktiska tips kring vad man ska tänka på när man granskar miljötekniska rapporter, riskbedömningar och platsspecifika riktvärden. Slutligen berättar Malin Ellbrant och Matilda Johansson mer om biotillgänglighet, UBM (Unified Bioaccessibility Method) och kopplingen till Naturvårdsverkets beräkningsmodell.

Jens Johannisson från Structor Miljö Öst går igenom provtagning och provtagningsutrustning och berättar om olika metoders för och nackdelar.

Representanter från Nybro kommun och Växjö kommun berättar om varsitt undersökningsärende från verkligheten och delar med sig av sina erfarenheter.

När man efter en undersökning vet mer om ett förorenat område är det viktigt att kommunicera informationen på ett bra sätt till exempelvis närboende. Stina Alriksson, universitetslektor i miljövetenskap, från Linnéuniversitetet går igenom grunderna i riskkommunikation med en föreläsning följt av en workshop.

Tid och plats

Den 8–9 november i Kalmar, Calmar Stadshotell, Stortorget 14 (ca 7 min promenad från Centralstationen).
8 november kl. 09:30 – 17:10 (drop-in fika från kl. 09:00)
9 november kl. 08:30 – 15:30

Anmälan görs i nedanstående formulär senast den 5 oktober. Begränsat antal platser! Anmälan är bindande, men din plats kan överlåtas till en kollega om du får förhinder.

Meddela eventuell specialkost och allergier till alexandra.sellden@lansstyrelsen.se efter anmälan.

Vid behov av hjälpmedel eller för övrig information till arrangörerna kontakta Alexandra Selldén, alexandra.sellden@lansstyrelsen.se.

Om du behöver boende bokas detta på egen hand och ingår inte i deltagaravgiften. Det finns 32 enkelrum och 8 dubbelrum reserverade för utbildningen på Calmar Stadshotell. För bokning kontakta hotellet på 0480-496 900 eller mejl calmarstadshotell@profilhotels.se och uppge TVL-cykel Syd. Kostnad 845 kr/natt för enkelrum och 1023 kr/natt för dubbelrum (exklusive moms). Rummen hålls fram till den 8 oktober, därefter släpps de rum som inte bokats.

Kontakta Alexandra Selldén på Länsstyrelsen Kalmar län: alexandra.sellden@lansstyrelsen.se eller telefon 010-223 86 25.

Länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län samarbetar inom ett tillsynsvägledningsprojekt kallat ”TVL-cykeln Syd”. Inom projektet ska utbildningar och träffar erbjudas gemensamt för länens samtliga 46 kommuner. Mälarlänen har i flera år haft ett sådant samarbete och vi startade upp ett liknande samarbete 2019. Vår första cykel genomfördes 2019–2021 och nu genomför vi cykeln för en andra gång under 2022–2024.

Med projektet hoppas vi kunna öka antalet privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder i de samverkande länen. Vi ser många fördelar med samarbetet då det ger en möjlighet att erbjuda kommunerna fler och bättre tillsynsvägledande aktiviteter, med såväl återkommande grundläggande utbildningar för nya inspektörer som fördjupning för handläggare med längre erfarenhet. Projektet ska också bidra till att upprätthålla ett aktivt nätverk mellan inspektörerna som bedriver tillsyn inom förorenade områden i regionen.

År 1, som var 2022, erbjöd de samverkande länen grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden (GRUF), samt en utbildningsdag om MIFO fas 1.

År 2, 2023, erbjuds en tvådagarsutbildning inom utredningsfasen och en fördjupningsdag om grundvatten och hydrogeologi i både teori och praktik.

År 3, 2024, är temat för utbildningen åtgärdsfas, och även detta år genomförs fördjupning för kommunhandläggare med längre erfarenhet. Vi planerar för 3 utbildningsdagar.

Under 2023 hölls en fördjupningdag om grundvatten och hydrogeologi i teori och praktik den 23 maj i Norrköping. Den 8–9 september hålls en utbildning med fokus på undersökning och riskbedömning i Kalmar. Inbjudningar skickas ut inför varje utbildningstillfälle.

Länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län ser fram emot många givande och intressanta träffar med er på kommunerna framöver!

Vid frågor om projektet TVL-cykeln Syd, kontakta Paula Nilsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, paula.nilsson@lansstyrelsen.se.

Var:
Calmar Stadshotell, Stortorget 14
Kostnad:
Deltagaravgiften för utbildningen är 1120 kr (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Fika och lunch båda dagarna samt middag på kvällen dag 1 ingår. Utan middag dag 1 är deltagaravgiften 741 kr (exklusive moms).
Sista anmälningsdag:
05 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 17 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 5 oktober klockan 23.59.
Kontakt

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss