Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

10 okt 2023 klocka 08.30 - 11.30

Börja prata om våld i ungas relationer – digital inspirationsföreläsning.

Bild från Mostphotos

En av fem ungdomar har erfarenhet av våld i sina nära relationer, även om få av dem polisanmäler (BRÅ 2018). Unga killar står för en stor del av våldet.

Organistionen MÄN har utvecklat metoder för att samtala med killar som utövar våld i sina nära relationer. Lena Berg, fil. dr. i sociologi på MÄN och som arbetar med metodutveckling kring våldpreventiva insatser, kommer presentera viktiga grundprinciper för arbetet med ungdomar. På föreläsningen får ni lära er mer om:

  • våld i ungas nära relationer
  • förhållningsättet Response Based Practice
  • skillnaden mellan ”orsaksförståelse” och ”avsiktsförståelse”
  • vikten av ett balanserat bemötande

Syfte: Göra deltagarna säkrare på hur de kan börja prata med ungdomar om våld i deras nära relationer.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med ungdomar, till exempel elevhälsa, fältare, fritidsledare, ungdomsmottagning, socialtjänst, BUP.

Varmt välkomna!

Föreläsningen är i samverkan mellan Länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Jönköping, Blekinge och Kalmar län.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Avgiftsfritt
Sista anmälningsdag:
06 okt 2023

Kontakt

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss