Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

29 sep 2023 klocka 08.30 - 09.00

Forum social hållbarhet: Barn och ungas delaktighet

Ungdomar i grupp, gula.

Barn och ungas delaktighet – från krav till insikt!

Barn och ungas delaktighet är viktigt att ta på allvar men det kan upplevas som kravfyllt och svårt. Vad beror det på och vad kan det leda till?

Välkommen till Forum Social hållbarhet med Sofia Enell, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Sofia kommer att vrida och vända på begreppen delaktighet och inflytande. Hur kan vi förstå och förhålla oss till delaktighet? Och hur kan vi förstå våra hinder som finns för att arbeta mer tillsammans med barn och unga?

Målgrupp

Personer som arbetar med social hållbarhet, barn och unga samt uitfrån uppdrag med barnkonvention och barnrätt i kommun, region, myndighet och civilsamhälle.

Hur deltar jag?

Du behöver inte föranmäla dig, bara anslut via Zoom-länken nedan den 29 sept kl. 08.30 för att följa med i samtalet.

Länk till Zoom Länk till annan webbplats.

Meeting ID: 625 5979 8666

Passcode: 584628

Lägg in tillfället i din Outlook-kalender

Lägg in tillfället i din Google-kalender Länk till annan webbplats.

Om föreläsningen

Barn har i enlighet med Barnkonventionen rätt till delaktighet.

Så här står det i Barnkonventionens artikel 12: "Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

För att vara delaktig krävs att barn och unga får komma till tals och bli lyssnade på, att barnet får relevant information och att hen ges inflytande utifrån sin ålder och mognad. Men delaktighet och inflytande på riktigt innebär också att barn och unga ska ges möjlighet till återkoppling och möjlighet till att följa upp vad som händer med de synpunkter som getts. Detta kan vara utmanande och svårt - men inte omöjligt!

I dagens Forum social hållbarhet reflekterar vi kring begrepp om kollektiv och individuell delaktighet, om barn och unga som grupp, om förhållningssätt, om transparens i processer och om vår tendens att "vuxengissa".

Medverkande

  • Sofia Enell, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet
  • Susanna Karlsson-Arnberg, Länsstyrelsen Kronoberg
  • Helen Nilsson, Länsstyrelsen Kalmar län

Vad är Forum social hållbarhet?

Forum social hållbarhet är digitala, kunskapshöjande inslag i samverkan mellan Länsstyrelsen Kalmar län, Länsstyrelsen Kronoberg och Linnéuniversitetet. Temat är olika sakområden inom social hållbarhet, och syftet med forumet är att skapa en mötesplats för kunskapsbyte mellan forskning, teori och praktik. Denna gång har det sin utgångspunkt i frågor som rör barns delaktighet utifrån Barnkonventionens ambition.

 

logga för linneuniversitetet
Var:
Digitalt via zoom. Ingen anmälan behövs.
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss