Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

31 aug 2023 klocka 13.00 - 16.00

Förebyggandenätverket mäns våld mot kvinnor

Siluetter av barn mot en horisont med en regnbåge.

Vill du höra om Botkyrkas våldspreventiva arbete? Välkommen till höstens digitala möte för förebyggandenätverket i Kalmar län.

Nätverket är en del i länsstyrelsens uppdrag att stödja det våldspreventiva arbetet utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Syftet med nätverket är att följa upp och ge stöd till de kommuner i länet som genomfört processledningsutbildningen ”En kommun fri från våld”.

Innehåll
13.00 – 13.10 Inledning Länsstyrelsen
13.10 – 14.10 Botkyrka kommun presenterar sitt våldspreventiva arbete med
möjlighet att ställa frågor (15 min).
14.10 - 14.30 Paus
14.30 – 15.30 Respektive kommun presenterar var de befinner sig i arbetet.
15.30 – 16.00 Länsstyrelsens lokala uppföljning via kommunbesök och önskat
stöd från länsstyrelsen – avslut

Var:
Digitalt via Skype (länk skickas ut någon dag innan)
Kostnad:
Avgiftsfritt
Sista anmälningsdag:
29 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 49 lediga platser kvar.

Kontakt

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss