Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

19- 20 sep 2023 klocka 09.00 - 16.00

FREDA bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete med våldsutsatta

Knyten näve med ett barn som syns i bakgrunden, tecknad bild.

Arbetar du inom socialtjänsten med att utreda och bedöma våld i nära relationer?

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län bjuder in till tvådagars-utbildning i FREDA-bedömningsmetoder som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser. Fokus kommer ligga på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning. Teori varvas med praktiska övningar.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som har grundkunskaper om våld i nära relationer och arbetar inom socialtjänsten med att utreda och bedöma våld i nära relationer. Deltagarantalet är begränsat och avser i första hand kommuner i Kalmar län. Vid behov förbehåller vi oss rätten att fördela platserna jämnt över länet.

Innehåll:

  • Lagstiftning, föreskrifter & allmänna råd och rättssäker handläggning avseende våld i nära relationer.
  • Att dokumentera och utreda våldsutsatthet; vad bör socialtjänsten utreda och varför?
  • Språkets betydelse i utredningsarbetet.
  • FREDA-beskrivning som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser.
  • Riskbedömningar i arbetet med våld i nära relationer.
  • FREDA-farlighetsbedömning som stöd i arbetet med att bedöma risk för fortsatt/eskalerande och dödligt våld.

Datum och tid:

  • Utbildningsdag 1: Tisdag den 19 september kl. 9:00 - 16:00.
  • Utbildningsdag 2: Onsdag den 20 september kl. 9:00 - 16:00.
Var:
Digitalt
Kostnad:
Avgiftsfritt
Sista anmälningsdag:
01 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 september klockan 23.30.

Kontakt

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss