Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

16 maj 2023 klocka 18.30 - 20.30

Fältvandring - ökat kväve- och fosforutnyttjande med förädlad biogödsel

Nygödslad åker.

I flera projekt undersöker vi tekniska möjligheter att förädla biogödsel till bättre anpassade kväve- och fosforgödselmedel.

Vi träffas på Ryssbylund för att prata om vad vi gör och för att diskutera möjligheter det innebär för gödsling med bättre precision.

På programmet:

  • Projektet Cirkulär NP - gödselseparering på More biogas för anpassade organiska gödselmedel (BalticWaters2030, RISE och SLU)
  • Från gödsel till pellets - fullskaleanläggningar (Energirådgivare Stefan Halldorf)
  • Fosforbalans på gårdsnivå - styrning av kväve och fosfor med hjälp av markkartor (Agrikultur, Hushållningssällskapet och Yara)
  • Hur vi gör på Ryssbylund, nollrutor med mera - kvävestrategier (Krister Haglund och Line Strand samt Hushållningssällskapet)
  • Om vädret tillåter görs en visning av Farmac fastgödselspridare - utrustning som N-sensor och styrfilter (Farmac och Yara)
  • Visning av Bomech-ramp för flytgödselspridning med släpsko (Anders Lantbruk och Maskin)

Efter diskussioner avslutar vi med grillning! Bjuder gör BalticWaters2030 och ett projekt med medel från Stiftelsen lantbruksforskning.

Anmälan: senast 12 maj genom sms till Stefan Halldorf 073-530 50 07 eller e-post helena.aronsson@slu.se

Var:
Ryssbylund, 395 93 Rockneby
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
12 maj 2023

Kontakt

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss