• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

05- 06 sep dec klocka 08.30 - 12.30

Att styra resurser för ett jämställt och hållbart samhälle

illustration av en kvinna och en man som sitter på på vardera vågskål

Illustration Simon Camilo

Välkommen på utbildning i jämställdhet med fokus på att styra resurser för ett jämställt och hållbart samhälle. Hur tar vi oss hela vägen från mål till resultat och hur systematiserar vi arbetet med jämställdhet och bättre verksamheter? Utbildningen utgår från konkreta exempel med övningar och metoder för att kunna gå från ord till handling.

I tider av ekonomisk kris och krig kan det bli tuffa prioriteringar i verksamheter. Tidigare lärdomar av kris visar att jämställdhet kan vara både en del av lösningen – rätt prioriteringar som bidrar till tydligare och mer effekt men det har också visat sig att jämställdhetsutveckling går bakåt i tider av kris och krig.Jämställdhet är en central grundprincip i samhället såväl i Sverige (med nationella mål) som enligt internationella överenskommelser, till exempel FN:s kvinnokonvention CEDAW. Jämställdhet är ett fundament för kvinnors och mäns fria liv och ska verkställas. Det är därför angeläget att jämställdhet integreras i alla länets verksamheter för att påskynda utvecklingen av ett jämställt samhälle. Men det kan vara en utmaning att göra verkstad av uppdrag om jämställdhet. Genom utbildningen får du konkreta verktyg och stöd för att utveckla systematik och rutner för att få in aspekter av jämställdhet och hållbarhet från plan till insats och uppföljning.

Program

Forum Jämställdhet är programvärd för utbildningen som fokuserar på konkret verkstad och ger en bra grund för de som inte kommit så jättelångt i sitt arbete med jämställdhet. Utbildingen är anpassad för nybörjare såväl för de som vill utveckla befintligt arbete och tar hänsyn till regionala och lokala förutsättningar. Utbildningen utgår från konkreta exempel och inkluderar övningar och metoder för att gå från ord till handling. Det är Forum Jämställdhet; Beatrice Nordling, sakkunnig ekonomi, Sveriges Kvinnoorganisationer, och Malpuri Groth VD Forum Jämställdhet, Sveriges Kvinnoorganisationer som håller i utbildningen som sker i tre steg:

5 september kl 8.30-12.30 Steg 1: Jämställdhetsintegrering från start till mål (digitalt via zoom)

 • Jämställdhetsintegrering
 • Målstyrning, analys och åtgärder
 • Jämställdhetsbudgetering
 • Pågående arbete i länet inom jämställdhetsintegrering

8 november kl 8.30-12.30 Steg 2: Organisera och leda för resultat (digitalt via zoom)

 • Målkonflikter och prioriteringar
 • Ansvaret som chef och ledare
 • Jämställdhetssäkra processer och beslut
 • Att vara en jämställdhetsintegrerad arbetsgivare
 • Hur bemöter vi motstånd och kommer vidare?

6 december kl 8.30-12.30 Steg 3: Workshop med fokus på uppföljning och arbetssätt (fysiskt på plats, återkommer med lokal)

 • Vilka utmaningar har vi och vad är konsekvenserna?
 • Vad gör vi idag?
 • Målformulering och verkställande

Under processen kommer du att få tillgång till anpassade verktyg och stödmaterial som kan användas i verksamheter efter utbildningens genomförande.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är förtroendevald och chef samt arbetar med styrning, ledning och uppföljning i en kommun, myndighet och region i Kalmar län, med ekonomi, kvalitetsredovisning och uppföljning. Utbildningen riktar sig även till dig som jobbar specifikt med folkhälsa, social hållbarhet, jämställdhet och är anpassad till kommunernas varierande storlek och förutsättningar.

Vi ser gärna att ni är flera från er verksamhet som går tillsammans och att man deltar vid alla tre tillfällen - då blir det bättre förutsättningar för att arbetet blir hållbart i längden. Vid sjukdom kan man ta del av inspelat material i efterhand.

Vid frågor kontakta: helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se

Insatsen är en del i arbetet för att uppnå mål i Agenda 2030, nationella och regionala mål jämställdhet.

logga för globala målen
symboler för jämställdhet
Var:
tillfälle 1 och 2 sker digitalt via zoom. Länk skickas ut till anmälda deltagare. Tillfälle 3 sker fysiskt -återkommer med lokal
Kostnad:
kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
24 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 30 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 24 augusti klockan 12.00.

Kontakt