Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

31 aug 2023 klocka 09.00 - 15.00

FRAMFLYTTAT! Kunskapsdag: Narkotikabruk bland unga vuxna - vad ser vi (och hur gör vi)?

Svartvitt foto som visar skuggor från två personer

Hur ser bruket av narkotika ut bland unga vuxna i åldern 18-29 år? Vad är utmärkande för vissa preparat, som till exempel narkotikaklassade läkemedel? Hur kan vi omvandla teori till praktik i mötet med unga vuxna som brukar narkotika? Detta och mycket mer kommer du att få information om på den digitala kunskapsdagen som i år ersätter narkotikakonferensen i syd.

På grund av problem med inspelning av föreläsningar kommer dagen som planerats till den 31 augusti tyvärr flyttas fram till senare under hösten. Mer information kommer till dig som redan anmält dig. Kunskapsdagen kommer kunna ses i efterhand.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av förebyggande arbete mot narkotika i kommun, region, stat eller idéburen sektor.

Bara godkända varor över gränsen – hur ser införsel av narkotika ut i Sverige?

Martin Petersson, sakkunnig, Tullverket

Det dödliga knarket – unga, våldet och kriminella nätverk ur ett polisområdeperspektiv

Patrik Oldin, chef för polisområde Kalmar Kronoberg, Polismyndigheten

Narkotikabruket bland unga vuxna

Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)

Preparatkunskap – symptom, tecken, abstinens och aktuella preparat

Hans Ackerot, överläkare i psykiatri, Region Halland

Från teori till praktik – hur omvandlar vi kunskapen till den praktiska verksamheten?

Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi, Örebro universitet

Arrangör

Kunskapsdagen arrangeras av Länsstyrelserna i syd tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikafrågor (CAN).

Övrig information

Kunskapsdagen är förinspelad. Föreläsningarna från dagen kommer finnas tillgängliga att se i efterhand under ett år på livsstilkronoberg.se.

På grund av problem med inspelning av föreläsningar kommer dagen som planerats till den 31 augusti tyvärr flyttas fram till senare under hösten. Mer information kommer till dig som redan anmält dig. Kunskapsdagen kommer kunna ses i efterhand.

Var:
Digitalt.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
17 aug 2023

Anmäl dig

Du kan inte anmäla dig till kunskapsdagen den 31 augusti då dagen har flyttats fram. Mer information kommer via mail till dig som redan är anmäld. Materialet från dagen kommer finnas tillgängligt att se i efterhand.

Det går inte att anmäla sig längre då dagen har flyttats fram.

Kontakt

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss