Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

28- 22 feb mar klocka 00.00 - 00.00

Informationsträffar om jordbrukarstöd och det nya landsbygdsprogrammet

Ko på grönbete.

Det nya landsbygdsprogrammet har startat och årets ansökningsperiod för jordbrukarstöd är mellan 9 februari och 13 april. Stöden är många, begreppen är nya och reglerna är omfattande. I februari och mars håller Länsstyrelsen i informationsträffar på flera platser ute i länet och digitalt.

Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att främja inhemsk livsmedelsproduktion och bevarande av den biologiska mångfalden. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk och bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Delta i en informationsträff

Vill du veta mer om det nya landsbygdsprogrammet och hur det kommer att påverka din ansökan och planering? Anmäl dig gärna till någon av våra informationsträffar.

Anmäl dig till träffen via jordbrukarstod.kalmar@lansstyrelsen.se eller genom att ringa till Jordbruksverkets och Länsstyrelsernas gemensamma växel, telefonnummer 0771-67 00 00. Sista anmälningsdag är sju dagar innan respektive informationsträff. Länk till det digitala mötet skickas dagen innan mötet till anmäld mejladress. På de fysiska träffarna bjuder vi på lättare fika. Berätta gärna om eventuella allergier vid anmälan.

Informationsträffar om jordbrukarstöd och nya landsbygdsprogrammet.

Datum

Tid

Plats

28 februari

18:00-21:00

Emmaboda, Folkets hus

2 mars

18:00-21:00

Vimmerby, Församlingshemmet

6 mars

18:00-21:00

Digital träff

7 mars

18:00-21:00

Målilla, Skeppet

9 mars

18:00-21:00

Torsås, Bygdegården

14 mars

18:00-21:00

Mörbylånga, Församlingshemmet

15 mars

13:00-16:00

Kalmar, Länsstyrelsen

15 mars

18:00-21:00

Oskarshamn, Folkets hus

16 mars

18:00-21:00

Gamleby, Gamleby gymnasium, sal Universalen

20 mars

09:00-12:00

Digital träff

21 mars

18:00-21:00

Föra, Föragården

22 mars

18:00-21:00

Kalmar, Länsstyrelsen

Stöden för lövtäkt, bränning, uppsättning av stängsel mot rovdjur och restaurering av betesmarker och slåtterängar, som tidigare ingått i landsbygdsprogrammet, är nu flyttade och söks i stället hos Naturvårdsverket.

Har du ett pågående åtagande för restaurering av betesmarker och slåtterängar ska du fortsätta söka ersättning av Jordbruksverket tills åtagandet löpt ut.

Landsbygdsprogrammet innehåller som vanligt fler stöd utöver de areal- och djurbaserade stöden som vi tar upp på träffarna. Bland investeringsstöden finns bland annat stöd för ökad konkurrenskraft och diversifiering av ditt företag. Utöver dessa finns även vattenvårdande stöd så som bevattningsdammar och vattenvårdsåtgärder.

För mer information eller om du har frågor kring dessa stöd, kontakta Landsbygdsutvecklingsenheten på e-post landsbygdsutvecklingsenheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Kontakta oss gärna

Du kan få hjälp via telefon under hela ansökningsperioden. De sista två veckorna är Jordbruksverkets och länsstyrelsernas gemensamma växel öppen även på kvällar och helger. På Jordbruksverkets webbplats hittar du öppettiderna.

1) Ring Jordbruksverkets och Länsstyrelsernas gemensamma växel: 0771-67 00 00.

2) Ange ditt person- eller organisationsnummer för att bli kopplad till rätt Länsstyrelse.

Var:
Se tabell för olika platser
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
21 feb 2023

Kontakt

Jordbrukarstödsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00