26 maj 2023 klocka 09.00 - 15.00

Kalmar läns ANDTS-konferens (Kalmar)

Illustration som föreställer ungdomar

Illustration: Simon Camillo

Under denna inspirerande dag lär vi oss mer om nuläget i länet, kopplat till barn och ungas psykiska hälsa och ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) samt får verktyg, tips och nätverkande. Exempelvis kunskap om nya tobaks- och nikotinprodukter. Konferensen ges vid två tillfällen, ett i Västervik och ett i Kalmar.

Bruk av nikotinprodukter, som vaping och vitt snus, ökar hos barn och unga. Det ser vi både lokalt, regionalt och nationellt. Vi ser också en ökning av psykiska besvär. Hela samhället är viktiga i arbetet med dessa frågor. Tillsammans arbetar vi för en god psykisk hälsa för barn och unga i Kalmar län.

Målgrupp: Kommun- och regionanställda (exempelvis elevhälso- och skolpersonal, ANDTS-coacher, tandhygienister, sjuksköterskor, folkhälsosamordnare, utvecklingsledare), vårdnadshavare, politiker och övriga intresserade.

08.30-09.00 Incheckning och fika

09.00 Inledning

Landshövding Johan Blom, Länsstyrelsen Kalmar län och regionråd Karin Helmersson, Region Kalmar län

09.15 Välkomna och bakgrund till dagen

Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län

09.25 Vad säger statistiken om ANDTS i Kalmar län?

Mathias Karlsson, analytiker Region Kalmar län

10.00 Paus och tid för nätverkande

10.30 Polisens lägesbild och brottsförebyggande arbete inom ANDTS

Polisen LPO Västervik den 16 maj, Polisen LPO Kalmar den 26 maj

11.00 Från brunt och ute till vitt, fräscht och inne – om nya tobaks- och nikotinprodukter

Johanna Reuterving Smajic, tandhygienist, Folktandvårdens folkhälsoklinik, Region Kalmar län

12.00-13.00 Lunch (på egen hand)

13.00 Nikotinets påverkan på hjärnan och kopplingen till psykisk ohälsa, med fokus på barn och unga

Louise Adermark, forskare och docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet.

13.45 Paus och tid för nätverkande

14.15 Vad gör vi för att möta utmaningarna? Konkreta tips och verktyg

Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län tillsammans med kommunerna

15.00 Fika to go eller fika på plats

Detta tillfälle avser den 26 maj i Kalmar. Konferensen ges även i Västervik den 16 maj.

Anmäl dig till ANDTS-konferens i Kalmar den 26 maj

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 29 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 17 maj.

Jag har gått utbildningen ANDTS-coach i Kalmar län * (obligatorisk)
Jag har gått utbildningen ANDTS-coach i Kalmar län
Upplysningar om eventuella kostallergier eller behov hjälpmedel skickas via mail till agnes.mitsialos@lansstyrelsen.se
Var:
First Hotel Witt, Södra Långgatan 42 i Kalmar.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
17 maj 2023

Kontakt