Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

04 maj 2023 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i FREDA-kortfrågor

illustration av en hand som slår och i bakgrunden finns ett barn som vittne

Välkommen till en utbildningsdag kring metoden FREDA. FREDA-kortfrågor är en del av Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relation. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda FREDA-kortfrågor i din verksamhet

Linn M Hällen håller i utbildningen och hon har lång erfarenhet av att utbilda personal om Våld i nära relationer, att upptäcka/fråga om våld och att utreda våldsutsatthet. Du kan läsa mer om Linn M Hällens arbete på webbplatsen https://arvinutbildning.se/om-arvin/linn-moser-hallen/ Länk till annan webbplats.

Syftet med föreläsningen är att ge grundläggande kunskap och stöd för att du ska kunna börja använda och implementera FREDA-kortfrågor i din verksamhet.

Målgrupp:

Dagen riktar sig särskilt till dig som arbetar inom kommun, region, civilsamhälle eller myndighet. Du som i din yrkesutövning har till uppgift att identifiera vuxna som är våldsutsatta för att kunna erbjuda hjälp och stöd.


Insatsen bidrar till att uppnå följande mål: Jämställdhetspolitiska delmål Mäns våld mot kvinnor ska upphöra, makt och inflytande samt Hälsa. Agenda 2030 mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen.

mål för Agenda 2030 fredliga samhällen
symboler för jämställdhetsmål makt, våld och hälsa
Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
28 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 190 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 28 april klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt