• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

04 maj 2023 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i FREDA-kortfrågor

illustration av en hand som slår och i bakgrunden finns ett barn som vittne

Länsstyrelserna i Kalmar, Halland, Kronoberg, Jönköping och Blekinge bjuder in till utbildning i FREDA-kortfrågor. FREDA-kortfrågor är en del av Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relation. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda FREDA-kortfrågor i din verksamhet

Linn M Hällen håller i utbildningen och hon har lång erfarenhet av att utbilda personal om Våld i nära relationer, att upptäcka/fråga om våld och att utreda våldsutsatthet. Du kan läsa mer om Linn M Hällens arbete på webbplatsen https://arvinutbildning.se/om-arvin/linn-moser-hallen/ Länk till annan webbplats.

Syftet med föreläsningen är att ge grundläggande kunskap och stöd för att du ska kunna börja använda FREDA-kortfrågor i din verksamhet.

Målgrupp:

Dagen riktar sig särskilt till dig som arbetar inom kommun, region, civilsamhälle eller myndighet. Du som i din yrkesutövning har till uppgift att identifiera vuxna som är våldsutsatta för att kunna erbjuda hjälp och stöd.

Insatsen bidrar till att uppnå följande mål: Jämställdhetspolitiska delmål 5 – Jämställd hälsa och delmål 6 - Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Agenda 2030 mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen.

mål för Agenda 2030 fredliga samhällen
symboler för jämställdhetsmål makt, våld och hälsa
Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
28 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 april klockan 23.59.

Kontakt