23 feb 2023 klocka 09.00 - 11.30

Release av kampanj "Det finns våld som inte syns men som känns"

illustration med en par, där han håller en hand om henne och med svart sörja som kletar sig fast vid handen

Välkommen till release av våldsförebyggande kampanj Det finns våld som inte syns men som känns. En kampanj som riktar sig till barn och unga för att förebygga våldsutsatthet i nära relation, våld i unga partnerelationer och mäns våld mot kvinnor.

Bakgrund

Barn och unga, oavsett kön, har rätt att leva sitt liv fritt från våld. Det är bland annat Barnkonventionen tydlig med, barnkonventionen blev lag 2019. Det är också en central jämsätlldhetsfråga; det finns mål om att Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ska upphöra.

  • Nästan var fjärde tjej i Sverige har varit utsatt för våld i sin relation
  • Ungefär 200 000 barn i Sverige bevittnar eller utsätts för våld hemma. Förövaren är oftast en man, men unga killar beskriver sig också som våldsutsatta i sin parrelationer.
  • 20 - 50% av unga 16-24 upplever också våld i sina egna parrelationer och det startar ofta i redan skolåldern
  • Det finns en tydlig koppling mellan psykiskt våld och fysiskt våld. Psykiskt våld är vanligast Ibland kan psykiskt våld vara ett förstadie till fysiskt och sexuellt våld.
  • Risken för att utsätta andra för våld eller att själv bli utsatt för våld senare i livet, ökar om en har varit utsatt för våld som barn.

Skola och fritidsgård är en viktig arena för att förebygga, synliggöra och agera mot våld i unga partnerrelationer. Det är där vi kan nå barn och unga. Länsstyrelsen, tillsammans med Kvinnojouren och kommuner i Kalmar län, lanserar en kampanj som syftat till att:

  • Visa barn och unga (åk 6-Gy åk 3) vilka rättigheter de har när det gäller våld i nära relationer.
  • Visa lärare, skolpersonal och fritidsgårdspersonal vilka skyldigheter och möjligheter de har, i frågan om våld i nära relationer.
  • Fler barn i årskurs 6 - gymnasiet ska kunna identifiera psykiskt och känslomässigt våld och förstå kopplingen mellan psykiskt och fysiskt våld
  • Fler vuxna inom skola och fritidsgård ska kunna identifiera psykiskt och känslomässigt våld, förstå hur de kan göra skillnad för sina ungdomar och ta upp våld i nära relationer i sin kontakt med ungdomar.

Kampanj

Kampanjen består av informationsmaterial som riktar sig till barn och unga som skolan och fritidsgården kan använda. I kampanjen finns affischer, flyers, kort, reels och vägledning som varje verksamhet får del av och som verksamheten blir avsändare för.

Länsstyrelsen, Kvinnojouren och kommunikationsbyrå Wilson Creative presenterar tillsammans kampanjen; ambition, innehåll och syfte samt hur den kan användas.

Kampanjen har tagits fram i samverkan mellan Kvinnojouren i Kalmar, kommunikationsbyrå Wilson creative, unga kommunutvecklare samt kommuner I Kalmar län.

Målgrupp

Chefer, rektorer, strateger inom social hållbarhet/jämställdhet/folkhälsa, utbildningssamordnare, kvalitetsutvecklare, kommunikatörer inom skola och ungdomsverksamhet

Var:
Digitalt via skype. Anmälda deltagare får länk via mejladress
Kostnad:
kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
20 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 167 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 20 februari klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt