09 mar 2023 klocka 08.30 - 16.00

Mamma i kamouflage - Hur blir det nu då? Jämställdhetsperspektiv på kris, krig och beredskap

bild av två tennsoldater

Individer och grupper har olika förutsättningar och möjligheter att klara av en kris. Det kan handla om resurser, inflytande över beslut eller vilka risker människor utsätts för. Män och kvinnor har historiskt haft skilda roller i orostider och i försvaret av Sverige. Kris, krig och oroliga tider förstärker orättvisor och ökar utsatthet för redan utsatta grupper, däribland grupper av kvinnor. Rapporter från myndigheter konstaterar att ekonomisk lågkonjunktur, epidemier och krig, trots lagkrav, nationella mål och vilja, trycker tillbaka jämställdhetsutvecklingen. Coronapandemin har bidragit till att både synliggöra men också förstärka traditionella könsroller. Behovet av jämställdhet synliggörs av kriser men samtidigt är det utmanande för att prioritera ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering.

”Alla vinner på jämställdhet” – det hör vi ofta. Men vad innebär det i konkret handling? Hur? På vilket sätt kan jämställdhet kanske också, mer än ett rättighetsmål, vara en del av lösningen? Hur kan jämställdhet i högre grad ”göras” i till exempel krishantering som sätter kvinnor och mäns trygghet, säkerhet och rättigheter i fokus? När kris är det nya normala – hur gör vi?

Internationella kvinnodagen 8 mars ger oss ett sammanhang och anledning att reflektera över världens tillstånd och fortsätta en konkret arbete lokalt för att förbättra det. Förra året var temat "Den ojämställda stressen". I år sätter vi fokus på "Kris, krig och beredskap" där vi tillsammans försöker lyfta olika aspekter av jämställdhet kopplat till kris, krig och arbete med krishantering och beredskap. Vi problematiserar kring ”jämställdhetsparadoxen”, vi tittar bakåt och framåt, vi skapar förutsättning för konkret handling lokalt.

Välkommen!

Dagens program uppdateras kontinuerligt och erbjuder en korsbefruktning mellan frågor kring kris, försvar, beredskap och social hållbarhet. Föreläsarna har erfarenhet av både praktik och forskning och det blir både kunskapspåfyllning och workshop.

Program

08.30 Drop-in-fika

09.00 Landshövding Johan Blom välkomnar!

09.10- 12.00 Kunskapspåfyllning

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.30 Panelsamtal samt workshop

15.30-16.00 Avslut Länsstyrelsen Kalmar län

Målgrupp

Chefer, hållbarhetsstrateger, kris och beredskapssamordnare och kommunikatörer i kommun, myndigheter, förbund och civilsamhället. Funktioner som på olika sätt kommer i kontakt med jämställdhetsuppdrag och arbetsuppgifter som handlar om kris,- och beredskapsarbete

Ambitionen med dagen är att skapa förutsättning för nätverkande lokalt så vi ser gärna att man kommer några stycken från vardera verksamhet.

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen Kalmar län, genom samverkan mellan Enhet för social hållbarhet och Krisberedskapsenheten

Anmäl önskemål av kost och tillgänglighet till: linn.bergsten.ahrens@lansstyrelsen.se

Dagen bidrar till att uppnå mål inom jämställdhet och Agenda 2030


Agenda 2030 målen fredliga samhällen, jämställdhet samt symbol för jämställdhets färgglada kugghjul
Var:
Munken Hotell och konferens, Timmernabbsvägen 2 | Mönsterås
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
02 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 50 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 2 mars klockan 12.00.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt