17 jan 2023 klocka 13.00 - 14.30

Uppmärksamhetsvecka Kalmar län Pride, Uppstartsmöte

Foto: Pexels

Välkommen till ett första möte kring länsövergripande samverkan Pride 2023

Under 2022 samlades många verksamheter i länet kring en uppmärksamhetsvecka Pride. Länsstyrelsen samordnade ett gemensamt program under v 38. För att förbättra förutsättningarna för samverkan, planering, rollfärdelning och kommunikation kring vad som sker i länet under Pride år 2023 bjuder Länsstyrelsen in till ett första möte.

Ett möte för dig i kommun, region, myndighet eller organisation i det civila samhället som vill bidra till att sätta särskilt fokus på lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck under en gemensam vecka år 2023.

Förbered dig gärna inför mötet genom att fundera på frågorna nedan, samt undersök förutsättningar med resurser i din egen verksamhet.

Programpunkt

13:00 Välkomna och bakgrund Länsstyrelsen Kalmar län

13:10-13.30

Check-in:

  • Presentera dig och vilken organisation du kommer ifrån
  • Planerar du/din verksamhet aktiviteter eller har förslag på aktiviteter med koppling till Pride-vecka eller HBTQI-personers rättigheter år 2023?

13:30-14.00

Lärdomar från tidigare år och vad vi ska samverka kring år 2023. Tillsammans kompletterar vi uppföljningen av Pride uppmärksamhetsveckan 2022 samt för dialog om hur vi vill att samverkan ser ut kring Prideveckan 2023. Vi kommer att prata om:

  • Vilka erfarenheter du/din organisation har eller har fått in kring arbetet?
  • På vilket sätt kan det interna arbetet med lika rättigheter för HBTQI-personer förbättras?
  • Vad ser du är viktigt att samverka kring?

14:00-14:25

Nästa steg: Hur ska processen kring program/vecka se ut? Hur jobbar vi vidare? Roller och ansvar?

  • Hur kan din organisation bidra (ex. genom aktivitet med tema Y riktat mot målgrupp X, vill samverka med andra i aktivitet, delta i arbetsgrupp/nätverk för veckan, genomförande av Parad, tillhandahålla teknik/arena mm)
  • Nästa möte?

14:25-14:30

Check-ut och avslut

Var:
Digitalt via Skype. Länk skickas ut till anmälda deltagare via mejl. Viktigt att du fyller i rätt mejladress när du anmäler deltagande.
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
10 jan 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 januari klockan 23.50.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt